De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen worden jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De tarieven komen voort uit de aanbevelingen meerderjarigenbewind (bron: www.rechtspraak.nl)


Voor 2023 zijn de volgende tarieven (incl. BTW) vastgesteld:

- Eenmalige opstartkosten € 709,06

- Maandbedrag standaard € 125,53

- Maandbedrag indien schulden € 162,44

- Eindafrekening € 266,20

- Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor € 422,29


Echtparen en samenwonenden hoeven geen dubbele kosten te betalen; zij betalen een opslag van 20%.


Bijzondere Bijstand

In sommige gevallen neemt de gemeente de vergoeding voor bewindvoering op zich via bijzondere bijstand.
Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, dan zal er voor u bijzondere bijstand bij de gemeente worden aangevraagd.