Intakegesprek
Een intakegesprek zal altijd bij de cliënt thuis plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek staat kennismaking centraal en zal er gesproken worden over de huidige situatie. Een aantal zaken zullen aan bod komen, zoals de vraag waarom men onder bewind wil, zijn er problematische schulden, wat is de gezinssituatie. Zo krijgt de bewindvoerder een goed beeld van de persoon/personen die onder bewind komt/komen te staan.Indien wenselijk worden tijdens het intakegesprek de formulieren voor de aanvraag ingevuld. Wanneer men een periode nodig heeft om na te denken, dan is dat natuurlijk geen probleem. De aanvraag kan dan later ook zelf worden ingevuld.
Na het intakegesprek zal de bewindvoerder ervoor zorgen dat de aanvraag compleet gemaakt wordt en dat deze naar de rechtbank wordt verstuurd. Binnen een aantal werkdagen zult u een uitnodiging ontvangen van de rechtbank met een zittingsdatum. U dient als persoon aanwezig te zijn tijdens deze zitting.


Plan van aanpak

Na het ontvangen van de beschikking kan de bewindvoerder ‘echt’ aan het werk. Alle poststukken worden geïnventariseerd, waarna er een budgetplaatje gemaakt kan worden. Tevens zullen ook alle schulden, indien aanwezig, worden geïnventariseerd. Er wordt een leefgeldrekening en een beheerrekening op uw naam geopend. Daarna wordt er een plan van aanpak ingevuld en met de cliënt besproken. Indien deze akkoord wordt bevonden, zal deze ondertekend worden door cliënt en bewindvoerder. En zal er gewerkt worden volgens dit plan van aanpak.