Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn/haar geldzaken en zijn/haar bezit kan zorgen.De rechter stelt een bewindvoerder aan, die het vermogen gaat beheren. Het gevolg is dat de onder bewind gestelde niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn/haar vermogen. Omdat de bankrekening meestal ook onder het bewind valt, kan de onder bewind gestelde niet over zijn/haar geld beschikken en hiermee geen financiëlebeslissingen nemen. De bewindvoerder heeft ook als taak dat de onder bewind gestelde verzorgd wordt. De onder bewind gestelde ontvangt leefgeld om bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen te doen.


Het inkomen zal op een bankrekening worden gestort die door AtlasZorg wordt beheerd. Rekeningen worden betaald en alle correspondentie met verschillende instanties, bedrijven of schuldeisers zal via AtlasZorg lopen. Ook zal er een leefgeldrekening geopend worden waarop wekelijks geld gestort wordt voor de onder bewind gestelde om onder andere boodschappen van te doen.


Een bewindvoerderheeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

*beslissingen nemen over het geld en het bezit, samen met betrokkene of met toestemming van dekantonrechter

*het maken van een begroting/budgetplaatje
* het bewaken van de inkomsten en uitgaven
* tijdig betalen van de vaste lasten,
* overmaken van wekelijks leefgeld naar de leefgeldrekening,
*aanvragen van subsidies, toeslagen en kwijtschelding van lokale belastingen,
* afsluiten van verzekeringen (indien nodig),
* contact onderhouden met diverse (financiële) instanties,
* afhandelen en doorsturen van post betreffende de geldzaken,
* de jaarlijkse belastingaangifte doen,
* het jaarlijks afleggen van verantwoording aan de rechtbank en
* inventariseren van eventuele (beheersbare) schulden en creëren van financiële ruimte om deze schulden af te lossen.


De bewindvoerder doet zijn werk zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene.